Bởi {0}
logo
Guangdong Hosen Two Eight Industrial Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Gốm đồ ăn Det, tấm gốm, khách sạn gốm bộ đồ ăn, sứ Bộ đồ ăn, xương đồ ăn Trung Quốc
Thứ tự xếp hạng6 phổ biến nhất trong Bộ đồ ănMinor customizationDesign-based customizationSample-based customizationOn-site material inspection